Art

El meu vessant artístic va començar amb una llicència d'estudis a Anglaterra. Allà vaig elaborar una pàgina web en anglès amb propostes didàctiques sobre l'educació visual i plàstica en anglès.

Després d'uns anys d'implementació d'aquestes unitats didàctiques, he començat a elaborar i organitzar uns tallers de plàstica en angles com són: taller d'escultura, de dibuix, de pintura i manualitats amb paper. La idea principal és muntar tallers monogràfics amb una durada mínima de 10 sessions i per alumnes de cicle mitja o cicle superior.


divendres, 30 de gener de 2015

Planning the year


Art in English
6th level
Year: 2011-2012
Teacher: Anna Esteban Nieto

Sessions and Activities:
1st term: Drawing and painting (13 sessions)
2nd term: Sculpture (12 sessions)
3rd term: Crafts with paper (10 sessions)


1st term: Drawing and painting (13 sessions)

·         1.- Objectives, sketchbook, English use ( posters)
·         2.- Drawing and painting their names
·         3 And 4. - Colour theory
·         5.- Drawing from observation
·         6, 7 and 8.- Working in the style of 3 artists: Van Gogh, Seurat and Klimt, (cooperative work)
·         9 and 10.- Geometry and mandalas
·         11 and 12. - Paul Klee and poetry.
·         13. - Evaluation, Xmas.

2nd term: Sculpture (12 sessions)

·         1.- geometrical figures
·         2 and 3.- Clay tiles and printing
·         4.- Unreal animals (cooperative work)
·         5,6,7 and 8.- Human figure: Hand, foot, head and body
·         9, 10 and 11. - Cooperative project: Design and do (castle, zoo, farm, park…)
·         12. - Assessment and Easter.

3rd term: Crafts with paper (10 sessions)

·         1 and 2.- Origami
·         3 and 4.- Tessellating
·         5.- Working with photos
·         6.- Collage (using colours)
·         7 and 8.- Weaving, shapes and letters
·         9.- Photomontage
·         10.- Evaluation, album